Fagområder

Advokatfellesskapet gir bred juridisk bistand til både næringslivet og privatpersoner. De fleste juridiske områder dekkes.
En vil senere legge ut mer utfyllende informasjon til hvert fagområde.

Hovedområdene er:

• Arbeidsrett
• Barnevernsrett
• Bygg- og entrepriserett
• Itrett
• Eiendomsmegling
• Erstatningsrett
• EU-rett / internasjonale rettsforhold
• Familie-, arve- og skifterett
• Fast eiendoms rettsforhold
• Forsikringsrett
• Helserett
• Husleie- og eierseksjonsrett
• Kontraktsrett
• Prosedyre
• Strafferett
• Fri rettshjelpssaker
• Trygde- og sosialrett
• Varemerke-, mønster og patentrett
• Åndsrett/ opphavsrett