Samarbeidspartnere

Nasjonalt senter for etter- og videreutdanning, NEVU AS, er leverandør av etter- og videreutdanningstjenester til både private bedrifter og offentlige virksomheter. Vårt advokatkontor samarbeider med NEVU AS gjennom et prosjekt om et læringsprogram som skal gi ledere og helsearbeidere økt kompetanse og nye måter å samarbeide på. Hovedmålet er å løse nye utfordringer gjennom blant annet utvikling og innføring av velferdsteknologi. Vi har ansvaret for programmets innhold om aktuell juss. I prosjektet er det særlig satt fokus på det juridiske rammerverket vedrørende samtykkekompetanse.

Kort info om kurset:

«Læreprogrammet gir innføring i hva velferdsteknologi er, og skal gi helsearbeidere kompetanse i å forstå og bruke velferdsteknologi i kommunesektoren».

Sentralt i kurset er å trene på kontinuerlig forbedringsarbeid, hvor målet er å dyktiggjøre organisasjonen til både å:

  • Mestre oppgaven med å omsette nye teknologimuligheter til organisatoriske gevinster - økt kvalitet, pasienttilfredshet og effektivitet
  • Realisere muligheter og til å løse problemer man har
  • Utvikle arbeidsplassen til et sted for kontinuerlig forbedring og læring